BLOG
Discovering with GEODI

Discovering with GEODI

There are thousands of documents you need to examine...

You have just started a new job: You need to master the current data. But how much of it? And how much time do you have? Are you a lawyer, prosecutor, judge, or inspector? Are there thousands of folders and documents on your desk, waiting to be read? Are you a consultant and have you be given documents so that you can be consulted in case of an emergency?

How long will it take you to grasp the details and address the problem? You are asked for information about a project completed long ago; a company name, a CAD drawing or an allowance report. The documents are there, but it takes time to check them out one by one. Will it be easy to find what you are looking for in dusty archives or on hard disks? 

What will you search for and where do you even begin among thousands, even millions of documents? There will be so many questions to answer: who or which companies are concerned? What contracts and reports exist? What about their locations, authors and dates?

There are many documents maybe a complete hard disk and hundreds of CDs  in front of you, and you are expected to examine them and draw conclusions from them in a short space of time.

The solution you are looking for is GEODI.

Sit back and let GEODI do the work.

GEODI is a software program that reads and evaluates all the data you have using “Natural Language Processing” and “Artificial Intelligence” techniques. 


GEODI finds in advance a great deal of information that may be of use to you. It will be easy for you to find a person or reach a bank account that you could have never found otherwise, or to locate the part numbers you used for a CAD drawing and the person who drew it.

Seeing your own documents on a map is a very different experience. The connections among items of information such as persons, places, dates, locations etc. are seen more clearly.

Documents about a place, and CAD drawings and progress payments, are identified automatically. 

GEODI also knows which document was written in which language: English, German, Italian or Chinese! Therefore, you will find out about the documents which you ,

GEODI organises it all—rapidly.

And afterwards

Automatically retrieving data is a great convenience for you. Additionally, you can carry out  searches with any words you wish, and display the content found with GEODI. It does not matter whether the documents you wish to search are Office documents, CAD documents or databases!  

Being able to annotate the content is another important feature of GEODI. The notes you take are included in the content, and will show up in your subsequent searches.

Happy discoveries with GEODI!

 

İlginizi Çekebilecek Başlıklar

geodi

GEODI Birleştirir

Daha Fazla...

Çok sayıda uygulama ve Veri Tabanı bir araya gelir mi?

GEODI pek çok farklı veri kaynağı üzerinde çalışabilme yeteneği sayesinde bu probleme de sürdürülebilir bir çözüm üretiyor.

Birkaç temel sorun: 

Örneğin kişinin e-postası bir veri tabanında, TC kimlik numarası diğerinde, özlük bilgileri bir diğer veri tabanında. Ama bize hem e-posta, hem TC kimlik numarası aynı anda gerekiyor.

Bilgiler farklı veri tabanları ve yapılara dağılmış durumda ama arama işlemi tek noktadan yapılmak isteniyor. Farklı yazılımlar ve veri tabanların olması öğrenme zorlukları, ekstra bakım ihtiyacı ve donanım ihtiyacı yaratıyor.

Tek noktadan arama zaten bildiğiniz ve deneyimlediğimiz bir GEODI özelliği.

GEODI verilerin farklı veri tabanlarına dağılmış olması durumuna da çok kesin bir çözüm sunuyor. Kişinin farklı bilgilerinin farklı kaynaklarda olması önemli değil. Kişi ismi üzerinden, başka bir noktada TC kimlik numarası üzerinden veriler bir araya gelecektir.

GEODI veri kaynakları arasında veri tabanı seçeneği de bulunur. SQL Server, Oracle, Access, Postgres gibi veri tabanları desteklenir.

GEODI varsayılan erişim şekli ile bir şey yapmanıza gerek yoktur. Her bir tablo ve satır gezilir. Dilerseniz hangi tabloların olacağı, tablo ilişkilerin ve satırların nasıl görüneceğini detaylı şekilde tanımlayabilirsiniz.

Mevcut verilerin değiştirilmeden kullanılabilmesinin pek çok avantajı var. Mevcut süreçlerin devam edebilmesi önemli bir kazanım. Yazılımları değiştirmeye gerek kalmaması hem süreç hem maliyet açısından daha da önemli.

 

geodi

GEODI Geo Archive ile CAD, GIS Dosyalarınızı ve Dokümanlarınızı Tek Arşivde Toplayın

Daha Fazla...

GEODI ile "Ankara" lafını arıyor ve içinde Ankara kelimesi geçen tüm dokümanları/içerikleri buluyoruz. Peki, Ankara ile ilgili ama içinde Ankara kelimesi geçmeyen içeriklere nasıl ulaşacağız? 

GEODI'nin bu soruna bir çözümü var.

Pek çok kişi GEODI'yi ilk gördüğü zaman sadece metinlerin içinde geçen bazı kelimeleri bulan bir araç gibi algılıyor. Evet GEODI metinleri çok iyi işliyor ama çok daha fazlası var.

Örneğin, Dil tanıyıcısı metni okuyor ve dilinin Türkçe mi, İngilizce mi yoksa başka bir dilde mi olduğunu anlıyor. Metnin dili, metin içinde geçen bir kelime değil. İşin sırrı GEODI'nin analitik yeteneklerinde.

Analitik yetenekler sayesinde gizli değerleri ortaya çıkarıyor. Örneğin fotoğrafların içinden nesneleri, trafik işaretlerini veya yüzleri tanıyor. Belediyeye gelen bir şikayetin hangi birimle ilgili olduğunu otomatik çıkarıyor.

Geo Archive modülü ile bilgi çıkarım işini coğrafi alana da taşıyoruz. 

Geo Archive, elimizdeki CAD, GIS ve Raster dosyaların sınırlarını otomatik bularak coğrafi arşivinizi otomatik hale getiriyor. Binlerce veya yüz binlerce olması farketmiyor. Elinizdeki dosyaların yerini gösteriyorsunuz, gerisi otomatik çözülüyor.

GEODI verileri dönüştürmüyor veya kopyalamıyor. Sonuçları harita üzerinde görüyor ve bir sınırı tıklayıp dosyayı açıyorsunuz. Dilerseniz komşu çizimleri de açabilirsiniz.

DWG, DGN, NCZ, Shape, postgres, ECW, TIF, DTED, KML vs. çok zengin format desteği var. Doğrusu, GEODI 200+ formatı tanıyor, içeriğini okuyabiliyor ve görüntüleyebiliyor.

Sınır derken gerçek sınırdan söz ediyoruz, çizimi kapsayan dikdörtgen bir alandan değil.

Geo Archive öncesi çözümler nasıl?

GEODI çözümünün etkinliğini anlamak için farklı çözümlere göz atmak lazım. Klasik GIS/Harita yazılımları ile benzer bir çözüme ulaşmak için çok karmaşık veri yapıları, özelleşmiş yazılımlar ve bol operatör zamanı gerekiyor.

Oysa GEODI bu işi yapay zekası ile hiç bir operatör müdahalesi olmadan, hiç bir veri dönüşüm ihtiyacı olmadan tamamen otomatik olarak olarak çözüyor. Ve aylar, belki yıllar sürecek işleri günler mertebesine indiriyor.

Elimizdeki bir PDF'in Geo Archive ile ilgisi var mı?

Elbette! Geo Archive sadece CAD ve GIS dokümanlarını değil konum içeren herşeyi okuyor ve anlıyor.

PDF veya Excel veya e-Posta içindeki Koordinat Değerlerini, Pafta Adlarını, Tabloları da tanıyor. Bunların hangi projeksiyonda olduğu gibi soruları yapay zeka ile çözüyor ve her şeyi haritaya yerleştiriyor. Bir sorgu yaptığınız zaman sonuç aynı zamanda harita olarak geliyor.

Bu gibi belgeleri otomatik işliyor

GEODI Geo Archive ile Coğrafi Bilgi Sistemine otomatik olarak bir katman daha ekleyerek işi pratik ve sürdürülebilir şekilde çözüyor. 

belediye , geodi

Aksaray Belediyesi "Belediyem Ne Yapıyor" Projesi

Daha Fazla...

Faaliyetlerin Haritası

Her gün ciddi oranlarda şikâyetin iletildiği Belediyelerde veya özel sektörde şikâyet takibi
nasıl yapılabilir? Onlarca farklı ortamdan gelen binlerce istek ve şikâyet nasıl takip edilebilir?

 

Sosyal medya, E-mail, beyaz masa, çağrı merkezi, Alo 153 , SMS başta olmak üzere giderek çeşitlenen ortamlardan gelen veriyi, tek elden izlememizi ve mesajların dili, formatı, biçimi nasıl olursa olsun, otomatik olarak analiz etmemizi GEODI sağlıyor. On binlerce mesaj içerisinden aradığınız bilgiyi ve sonucu çıkarıyor.  


Belediye olarak kriz, şikâyet masalarına harcanan iş gücü ve zamanı biliyorsunuz. Vatandaştan gelen şikayetlerin derin üzüntüsünü hiçbir belediye yaşamak istemez. Birimler vatandaş ile yeteri kadar ilgileniyor mu? Vatandaş belediyenin yaklaşımından ve ilgisinden memnun kaldı mı? Ve dahası...


GEODI ve MOBIDI ile tüm bu süreçleri insan faktörü olmadan tamamen yapay zekâ ile yönetmenizi sağlıyoruz. Günlük raporlara, her ortamdan erişmenize imkân sunuyoruz.

Peki vatandaş sorunuyla ilgili bilgi alıp şikâyette bulunmadan önce kendi kendine bir durum analizi yapabilir mi?

Evet. GEODI ile oluşturulan “Faaliyetlerin Haritası” ile bunu yapabilir.

Aksaray Belediyesi’nin Belediyem Ne Yapıyor Projesi bunun en güzel örneği. Vatandaş tüm belediye faaliyetlerini harita üzerinde izleyip MOBIDI ile girilen anlık verileri takip edebiliyor. Sorunuyla ilgili net cevaplara kendi kendine GEODI üzerinden ulaşabiliyor. GEODI karmaşadan kaynaklı zaman kaybı ve yanlış anlamaları ortadan kaldırıp vatandaş belediye ilişkisine şeffaflık getiriyor.


Peki geçmiş, şu anki şikayetler? Şikayetlerin Haritasıyla çözüm çok kolay!

Şikâyetin nereden ne şekilde geldiğinin GEODI için hiçbir önemi yoktur. GEODI gelen şikâyeti önce okur anlamlandırır sonra da konunun muhatabı ilgili birime iş emri göndererek bir süreç başlatır.

Örneğin:

Bir vatandaş Atatürk Mahallesi Park caddesi Eylül sokak 24/16 adresinden, “çöplerimiz toplanmıyor sokak çöpten ve kokudan geçilmiyor” gibi bir şikâyet gönderdiğinde; GEODI bu ifadeyi okuyarak “çöplerimiz toplanmıyor” ifadesini anlamlandırarak Temizlik İşleri Müdürlüğüne bu talebi iş emri olarak gönderir.

Temizlik İşleri Müdürüne düşen bu iş emri, birim müdürü tarafından saha ekiplerinin MOBIDI’sine iş emri olarak atanır.

Sahadaki MOBIDI kullanıcısı ekip akıllı telefonuna gelen bu iş emrini okur ve şikâyet konusu yere intikal eder. Gerekli temizlik faaliyetlerini yaparak  fotoğraf video veya ses kaydı ile yaptığı işlemleri MOBIDI’de kaydeder.

Bu MOBIDI kaydı otomatik olarak Temizlik İşleri Müdürünün MOBIDI OFİS‘ine “tamamlanmış” olarak geri düşer. İlgili birim müdürü kaydı inceler, fotoğraflara ya da video kayıtlarına bakar süreci “tamamlanmış” olarak kapatır.

Bu süreçte, sonuçlanan şikayetle ilgili GEODI otomatik olarak şikâyette bulunan kişiyi süreçle ilgili bilgilendirir. 

Şikayetlerin haritası, belediye olarak vatandaşların taleplerinin değerlendirilmesi, bölgesel olarak hangi bölgelerden ne şikayetlerin geldiğinin görünmesi, büyük resmin görüntülenerek hizmet ve faaliyetlerin bu bilgilere göre şekillendirilmesine olanak sağlar. Devamında ise belediye içerisinde, vatandaşlardan gelen taleplere hizmet birimlerinin dönüş süreci sağlanır.


GEODI, Kiosklara kurulabilir, Belediye web sitesinde, cep telefonu uygulaması veya tablet üzerinden vatandaşın kullanımına sunulabilir. Böylece vatandaş, başvuru sürecini kendisi başlatabilir , süreci izleyip Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde  aktif rol almış olur.

 

GEODI Geo Archive

Read More

New Horizons, New Opportunities with the GEODI
Geographic Boundary Identifier

When a lot of people see GEODI for the first time they perceive it as an application that
finds a few words from documents. You search for “Ankara” and you find it. Of course GEODI does this, but there is so much more. The Language Identifier for instance creates new information from the file. This information isn’t clearly stated. It reads the file and tell you whether the file and says this file is Turkish, this file is English, that file is Russian. Our job isn’t only documents.

For instance we find locations from photographs. Here the information is embedded in the image and we find it. We also read and display CAD and GIS files. But we couldn’t find anything geographical. We only looked at the file.

So, we can say the Geographic Boundaries Identifier is the missing link. It finds derivative information from CAD and GIS files, and this is very useful. Thanks to this a user with thousands of CAD and GIS files will be able to know where the location of any file is. Isn’t that are goal?

Who has this many CAD/GIS files?

There are thousands of CAD / GIS files in the hands of municipalities, public institutions, construction companies, energy companies, KGM, ASKI, İSKI, TCDD, TEİAŞ, DSİ, MTA, İLBANK and many other institutions.

The easy management of these files, the sharing of them with relevant stakeholders whenever necessary, and revisions have always been a difficult task. GEODI is very practical (totally automatic) and brings an immediate solution.

What Kind of Need Does GEODI Meet with the Geographical Boundary Identifier?

An institution that has a lot of PDFs starts to drown in them after a while. For this reason they invest in eBYS software and are interested in GEODI. Because GEODI makes it easier for them to find what they are looking for and to manage the content on hand.

Similarly, an institution with a large number of CAD documents in its possession start to drown after a while. The primary key to connecting documents with the region of interest! But how will the location link be? If there is no verbal connection, things are difficult.

For instance if a plan is made for Ankara, but the phrase “Ankara” does not pass in the file how will you find it?

GEODI answers this question with Geographic Boundary Identifier. The Geographical Boundary Identifier reads the relevant plan, calculates the outer boundaries of the plan and draws it on the map instead. Thus, when you approach Ankara on the map, you see the limit of this plan. You click and open the relevant plan. That is it!

A smart software like GEODI automatically handles another boring job. You issued mining licenses. License limits include CAD or GIS files. GEODI may create an automated Geographical Licensing Information System from these files. Electricity or Natural Gas Distribution Companies want or have a project.

There are hundreds of thousands of DWG or NCZ electricity or natural gas projects. They want to add these projects to the Geographic Information System. But their job is very difficult. This is because semi-structured DWG files need to be converted into full structural GIS files. This is labour-intensive work that takes time. But the agency needs this information both for the site and for control during manufacturing. A major dilemma!

GEODI automatically adds a layer to the Geographic Information System with the Borde Identifier to solve the job in a practical and sustainable way.

 
mobidi , geodi

GEODI and MOBIDI Solutions in Municipalities

Read More

Our municipalities are at the forefront of technological institutions since technology makes it easier to serve citizens better. Municipalities with vision are investing in systems and solutions that makes a difference in service.

Municipalities today are using various software such as Call Center, MIS, GIS, Archive. Diversity is inevitable, however, after a while diversity brings difficulties. Even if the software is produced by the same company, they generally do not integrate with each other. Attempts to solve problems with data acquisition, data health and other service purchases are being pursued and data continues to flow at high intensity.We connect GEODI with all the software used by the municipality. With GEODI, obstacles in front of access to information are removed within the authorities.

Connected Software?

Connected software means that when a call is made, the call is processed at the same time within all sources. A citizen who is a real estate taxpayer, for instance, may have had a complaint or made a registration application. With GEODI, you can find information about this citizen no matter how many different writings there are or whether the files are spread or not.

Social Media is included as well as all the software we mention. In this way,

The objective of GEODI is to improve all processes by facilitating and accelerating information.

What happened to "last week" or "yesterday"?

"Last Week" or "Yesterday" or "Tomorrow" can be a GEODI search call. You will be writing the same and bringing you related documents and database records. History is one of the most important information, and it goes through many different forms within the documents. GEODI removes all this difference for you and gives you a single question. In that case, you get rid of things like entering data into index fields. GEODI offers you an unlimited index area at any time.

Maps

Is there anything left that is not related to the map? Property, Address, Maintenance, Cleaning, Marketplace, License and many things that you can think of for a municipality are related to the location/map. These needs are met through GIS/Map software. However, how will units relate a location data on a citizen's registration application with a social-media related complaint? The solution of classical software is manual operation. Manual operation requires additional resources, is open to fault and takes a long time.

GEODI does this for you automatically. Map of Complaints, Map of Activities, Map of the Archive, Map of the Council Decisions and many other maps are fully automatic. No matter which GIS software you use.

We are also mapping a social-media based data such as "I live in 15 Hunsbarrow Rd. It is really hard to walk home at nights as street lamps are not lit".

Mobile Users

Possible to work without mobile devices? We provide flexible solutions that can be adapted to many areas such as Police, Cleaning, Construction, Parking and Gardens, Social Assistance, Social Care and Survey. MOBIDI is a mobile application that can now work without internet access on all kind of devices run Android or iOS. You download and install this software from mobile application stores. The rest of the empowerment and who is going to do business is centrally managed. It can start working 10 minutes after setting up and the application is as easy as anyone can use.

Notes, photos, audio and videos that mobile unites send from the scene come out on both maps and queries, along with other data sources. You can get detailed reports at any time.

Archive

GEODI is fully automatic in the process of OCR and processing of scanned documents. But do not think of the archive as separate software from other businesses. The archive is a reference source you might need and GEODI does exactly that.

In classical archives, the metadata/index field is entered. Th date of the document, who, by whom, the parcel number place, etc. all are written. This manual operation is both error likely and time-consuming. GEODI fits the work perfectly. Moreover, how many parcel numbers are in the document, it reveals all the dates that go into the content.

Different formats

We must deal with a large number of different files in the increasing volume and variety of data in the digital age. Word, Excel, PDF, NCZ, AutoCAD, UDF, ZIP, RAR are among the first to be counted. Mobile or Web GEODI users can view all these formats, 200+ in total, without additional work. In an architectural project, they can note the height of the roof opposite to the plan or a mistake in the geological survey report. They get the notes they want automatically. Units would have been in danger of getting lost between e-mails and document versions without GEODI.

Security

GEODI and MOBIDI are among the most secure software tested. It uses the institution's LDAP or similar systems to access information and documents. An access that you do not authorize will not be allow.

GEODI's version of the institution works on the institutional server. There is no information out there.

Other topics you might be interested in...

GEODI has been developed using state of the art technologies such as Artificial Intelligence and Natural Language Processing. With these patent applications, many tasks that classical software cannot do or which require operator are fully automated.

Inventory is an important issue for every municipality. Traffic signs are part of this inventory. GEODI can recognize Traffic Signs from pictures and videos or 360-degree panoramic images. They can tell you whether it is for you or not. Thanks to the software's learning ability, you can also count the trash cans or other city furniture.

Applications such as AYKOME are much easier with GEODI and MOBIDI. There is no such thing as institutions having to enter data into each other's GIS systems or learn to enter data. Coordinates in a PDF or DWG are enough. Even without the coordinates, the phrase "in the Bank street" will often suffice.


GEODI automatically finds copy and similar documents. No matter how many copies or the like of the same file it reveals. 


 

 

mobidi

MOBIDI at Office and on Field

Read More

Common ground MOBIDI...

MOBIDI is an easy-to-read data collection tool and isdesigned for easy and effective transfer of the data from field teams to theOffice. Once the data is at office, there are unlimited options to operate withit. Generating reports, making analyzes, sending data to different systems isprocessed automatically.

MOBIDI, with its simple and powerful design, cananswer many different needs. There may be different departments and aims in thesame institution but MOBIDI will be common ground.

You may have a look at referring to some basicfeatures of MOBIDI and sample usage areas. With these basic features, one canthink of much more areas of use. At the end of the article, there will be referringfound to the reporting. Reporting is the end of many processes. To report andcertify activities, to recognize unplanned work, to conduct various analyzes andmore…

Sample UsageAreas...

Audit…

Audit requirements can be very different for eachinstitution. You may be inspecting the neighborhood market or checking theappropriateness of a construction permit or checking the daily production onsite. In an energy company, for instance, you might be looking at whether themasts are made according to the specifications.

Explore

Opening a branch or building a bridge? Perhaps,getting photos from the field for a project. Documenting the apple trees or thewell in the garden for expropriation? MOBIDI can provide with all types ofrecords on the data information that needs to be kept on the map.

Security…

Whether it's a site, a factory, or a university, theneed for security is always the same. Patrolling teams must go and check atcertain points at certain times. With MOBIDI you can create as many controlpoints as you want without the need for an additional device. You can easilyreport which point you went to (where you left off). Your security team cantake a picture of a broken lock or broken glass beyond a simple "I havebeen there". You can request documentation at any point you wish.

Delivery…

Was the material delivered on time? Was there crushingor breakage during delivery? Was the delivery document received? MOBIDI is theanswer to many questions such as. Take your reports, have your deliverydocuments entries in the system and enjoy the process.

Survey…

Aksaray Municipality is conducting a survey projectcalled "Municipality at Home". The field surveyors are using MOBIDI.There's a lot of information from the collected data. You can access the details at https://tinyurl.com/y9qxc52h. With MOBIDI youcan prepare a questionnaire within minutes and distribute it to the teams.

Documentation…

TEPESERVIS documents cleanliness of ATMs with MOBIDI.The banks are ensured of the quality of work done on ATMs with the reports sentthrough MOBIDI. . Documentation canbe done and controlled from offices by ensuring that sub-contractors useMOBIDI. With this method, which will provide speed and practicality, you willonly go to the site for final control.

Service…

The fridge breaks down, the boiler breaks down, theservice comes on. A base station is failing, the repair crew is on the way. Inall these cases, all the needs such as documenting the fault, writing the workdone, recording the serial numbers of the changing parts can be met with MOBIDI.You can easily prepare several reports and analyzes such as the number ofservices you gave last month, regional analysis, distribution of service productsand so on.

Follow-up of Requests and Complaints...

It can be enabled that a limited number of users orcitizens could deliver their wishes and complaints with MOBIDI. Records ofcomplaints with their time + location data, the action that will take anddocumentation of all the reports can be done easily.

Project Monitoring…

You can monitor your construction sites, fairgrounds being setup or the billboards being changed by teams. Control of work done, proof the job is done to the owner and various reports can be easily obtained.

 

Key Features…

Work Offline…

You can use MOBIDI with or without network access(internet). If the site does not have a network or is very restricted, theinformation you collect is stored on the device. When Wi-Fi or 3G access isdetected, it is automatically sent to the office.

Photos…

When collecting data, it should not be absolutelyunderstood as writing or entering numbers. For MOBIDI, photos, audio or videoare also available. You can draw attention to any point by adding notes ordrawing on the photo.

Voice Recording…

One of the easiest and most effective ways ofcollecting data while walking is voice recording. You can click and listen tothe voices recorded during a review or discovery at a site or an accident siteon the map. 

Is the work really done?

Unfortunately, some of the things that are thought tohave been done are actually have not been done yet. With MOBIDI you cancompletely erroneously misrepresent your statements. The location and time ofthe collected data is reliable with MOBIDI.

Barcode, QR Code…

You may need to document, exchange, inventory or readBarcode or QR code for different purposes in field activities. With MOBIDI youcan do these without any additional software or hardware.

From Field to Archives…

Contracts that field employees photograph, deliveryminutes or any other documents are automatically made OCR and they are readyfor search. MOBIDI and GEODI work together to do many different things.

Reports…

MOBIDI's high level reporting and analysiscapabilities can be used in a wide range of applications, from simple lists tocomplex pivot analyzes or graphs.

 

You can also download MOBIDI for iPhone, iPad, orAndroid phones and tablets to try.