BLOG
GEODI Geo Archive

GEODI Geo Archive

New Horizons, New Opportunities with the GEODI
Geographic Boundary Identifier

When a lot of people see GEODI for the first time they perceive it as an application that
finds a few words from documents. You search for “Ankara” and you find it. Of course GEODI does this, but there is so much more. The Language Identifier for instance creates new information from the file. This information isn’t clearly stated. It reads the file and tell you whether the file and says this file is Turkish, this file is English, that file is Russian. Our job isn’t only documents.

For instance we find locations from photographs. Here the information is embedded in the image and we find it. We also read and display CAD and GIS files. But we couldn’t find anything geographical. We only looked at the file.

So, we can say the Geographic Boundaries Identifier is the missing link. It finds derivative information from CAD and GIS files, and this is very useful. Thanks to this a user with thousands of CAD and GIS files will be able to know where the location of any file is. Isn’t that are goal?

Who has this many CAD/GIS files?

There are thousands of CAD / GIS files in the hands of municipalities, public institutions, construction companies, energy companies, KGM, ASKI, İSKI, TCDD, TEİAŞ, DSİ, MTA, İLBANK and many other institutions.

The easy management of these files, the sharing of them with relevant stakeholders whenever necessary, and revisions have always been a difficult task. GEODI is very practical (totally automatic) and brings an immediate solution.

What Kind of Need Does GEODI Meet with the Geographical Boundary Identifier?

An institution that has a lot of PDFs starts to drown in them after a while. For this reason they invest in eBYS software and are interested in GEODI. Because GEODI makes it easier for them to find what they are looking for and to manage the content on hand.

Similarly, an institution with a large number of CAD documents in its possession start to drown after a while. The primary key to connecting documents with the region of interest! But how will the location link be? If there is no verbal connection, things are difficult.

For instance if a plan is made for Ankara, but the phrase “Ankara” does not pass in the file how will you find it?

GEODI answers this question with Geographic Boundary Identifier. The Geographical Boundary Identifier reads the relevant plan, calculates the outer boundaries of the plan and draws it on the map instead. Thus, when you approach Ankara on the map, you see the limit of this plan. You click and open the relevant plan. That is it!

A smart software like GEODI automatically handles another boring job. You issued mining licenses. License limits include CAD or GIS files. GEODI may create an automated Geographical Licensing Information System from these files. Electricity or Natural Gas Distribution Companies want or have a project.

There are hundreds of thousands of DWG or NCZ electricity or natural gas projects. They want to add these projects to the Geographic Information System. But their job is very difficult. This is because semi-structured DWG files need to be converted into full structural GIS files. This is labour-intensive work that takes time. But the agency needs this information both for the site and for control during manufacturing. A major dilemma!

GEODI automatically adds a layer to the Geographic Information System with the Borde Identifier to solve the job in a practical and sustainable way.

 

İlginizi Çekebilecek Başlıklar

geodi

GEODI ile Yaşayan Arşivler

Daha Fazla...

GEODI ile Arşiviniz akıllansın...

Tarama hizmetini aldınız, belirlediğiniz alanlar üzerinden index bilgileri de girildi ama halen aradığınızı bulamıyor musunuz? Veya işi kendiniz
yapıyorsunuz veya taramayı yaptırdınız ama sonuçlardan memnun olmadığınız için süreç durdu. Yalnız olmadığınız gibi, çözümsüz de değilsiniz.

GEODI ile işler biraz farklı yürüyor. GEODI yaptığı diğer pek iş yanında arşiv için ideal bir araç. Tarama sonrası işler tamamen otomatik. OCR yapma, Index alanı girme, sınıflama gibi işler yok. Taranmış evrak girer, her türlü şekilde arayabileceğiniz sonuç çıkar.

Tarihler

Index alanı tanımlama gibi bir kavram yok. GEODI sınırsız index alanı sunabiliyor. Mesela, Dokümanlar içindeki Tarih bilgilerini bir Index olarak girmek isteseniz hangi tarihi gireceksiniz? Evrakın geliş tarihi, gönderildiği tarih veya içerikte geçen tarihlerin hangisi kullanılacak?

GEODI bu meseleyi içeriklerdeki tüm tarih bilgilerini çıkararak çözüyor. Hangi tarihin ne olduğunu da kendisi buluyor. Böylece operatörlerin ancak her şeyi satır satır okuyarak girebileceği bir bilgiyi tamamen otomatik olarak yapıyor.

GEODI bir günde milyonlarca sayfayı işleyebilir. Bu hıza kaç operatör ile erişebilirsiniz?

Parsel Numaraları

Index alanı için bir örnek daha verelim. Belediyelerde ve kadastro ile ilgili içeriklerde parsel numaraları olur ve parsel numaraları çok çeşitli şekillerde yazılmış olabilir. Bu bilgileri çıkarmak için operatörlerinizi iyi eğitmeniz gerekir. Maalesef genelde eğitim için zaman yoktur ve işler bildik şekilde ilerler.

GEODI parsel numaralarını da çıkarabiliyor. Bütün yazım biçimlerini biliyor. Ada numarası bir yerde, parsel numaraları bir yerde olsa bile buluyor. Veya “123 ada 1,4 ve 8 parseller” ifadesini de buluyor.

Index alanı kullanan bir sistemle çalışıyor olsaydınız kaç farklı numara için yer ayıracaktınız? 1,5 veya 10 alan? Ya içinde yüzlerce, belki binlerce parsel geçen dağıtım cetveli gelirse? İşte GEODI için bunların hiç birisi mesele değil. Taranmış ya da zaten dijital halde olan verileri veriyorsunuz gerisini GEODI hallediyor.

Harita

Harita destekli bir arşiv yazılımı hayal etmiş olabilirsiniz belki. Hayalleriniz GEODI ile gerçek olmuş olabilir. Zira GEODI içeriklerden çıkardığı parselleri Harita’ya da çiziyor. Arşiv ve Coğrafi Bilgi Sisteminiz iç içe. Harita işi sadece parseller için değil, cadde, sokak, park, mahalle veya diğer coğrafi bilgiler için de geçerli.

Bilgilendirme

Arşiv'e bir parsel ile ilgili dava dosyası geldi. Bundan ne zaman haberdar olursunuz? eBYS gibi yazılımlar bu işler için var gibi görünüyor ama yönlendirme ve diğer konular manuel olduğu için sürdürmesi zor.

GEODI izlemeyi de sizin için yapıyor. "İçinde parsel numarası geçen doküman geldiği zaman bana bildir" veya "UYAP'dan bir doküman geldiği zaman haberim olsun" gibi istekleri karşılayabiliyor.  Arşivde kaybolmayın, GEODI kullanın.

geodi

GEODI Birleştirir

Daha Fazla...

Çok sayıda uygulama ve Veri Tabanı bir araya gelir mi?

GEODI pek çok farklı veri kaynağı üzerinde çalışabilme yeteneği sayesinde bu probleme de sürdürülebilir bir çözüm üretiyor.

Birkaç temel sorun: 

Örneğin kişinin e-postası bir veri tabanında, TC kimlik numarası diğerinde, özlük bilgileri bir diğer veri tabanında. Ama bize hem e-posta, hem TC kimlik numarası aynı anda gerekiyor.

Bilgiler farklı veri tabanları ve yapılara dağılmış durumda ama arama işlemi tek noktadan yapılmak isteniyor. Farklı yazılımlar ve veri tabanların olması öğrenme zorlukları, ekstra bakım ihtiyacı ve donanım ihtiyacı yaratıyor.

Tek noktadan arama zaten bildiğiniz ve deneyimlediğimiz bir GEODI özelliği.

GEODI verilerin farklı veri tabanlarına dağılmış olması durumuna da çok kesin bir çözüm sunuyor. Kişinin farklı bilgilerinin farklı kaynaklarda olması önemli değil. Kişi ismi üzerinden, başka bir noktada TC kimlik numarası üzerinden veriler bir araya gelecektir.

GEODI veri kaynakları arasında veri tabanı seçeneği de bulunur. SQL Server, Oracle, Access, Postgres gibi veri tabanları desteklenir.

GEODI varsayılan erişim şekli ile bir şey yapmanıza gerek yoktur. Her bir tablo ve satır gezilir. Dilerseniz hangi tabloların olacağı, tablo ilişkilerin ve satırların nasıl görüneceğini detaylı şekilde tanımlayabilirsiniz.

Mevcut verilerin değiştirilmeden kullanılabilmesinin pek çok avantajı var. Mevcut süreçlerin devam edebilmesi önemli bir kazanım. Yazılımları değiştirmeye gerek kalmaması hem süreç hem maliyet açısından daha da önemli.

 

geodi

GEODI, Benzer veya Kopya Dokümanları Buluyor

Daha Fazla...

Benzerlik Bulma özelliği ile başlayalım. Bir araştırmaya göre her kurumun doküman uzayının %50'si kopya ya da çok benzer dokümanlardan oluşuyormuş. Sizi bu dertten, belki potansiyel bir kargaşadan kurtarmak için artık dokümanlar arasında benzerlikleri ve kopyaları otomatik buluyoruz. 

Bir yazı veya rapor yazıyorsunuz ve oluyor. Bir başkası yapıyor. Bir arkadaşınıza mail ile bunu iletiyorsunuz ve arkadaşınız biraz değişiklik yapıp yapıyor. Bu senaryonun oldukça tanıdık geldiğini tahmin ediyoruz.

10 puanlık sorumuz şu:

Bu rapor'un kaç tane versiyonu oluştu?. Son tarihli olan hangisidir?.  

İşte GEODI artık bu soruları cevaplayabiliyor. GEODI ile bir arama yaptınız ve aradığınız dokümanı buldunuz. Size bu dokümanın kopyaları ve benzerleri hakkında hemen bilgi
veriliyor. Dilerseniz benzerlerini de açabilirsiniz veya Microsoft Word kullanarak bunları karşılaştırabilirsiniz. Benzerlik sadece word dokümanları ile sınırlı değil. Raporunuzu yaptıysanız bunu da buluyor.

Bir NCZ plan veya DWG mimari plan için de durum geçerli. Planda revizyon yaptınız ve benzer bir doküman oluşturdunuz. Planı DWG yaptınız ve benzer bir doküman daha oluşturdunuz. GEODI bunları da buluyor.

GEODI ile amacımız bilgi çıkarmak, bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak. Kopyaların ve Benzerlerin başınızı ağrıtmasını engelleyerek bu hedefe bir adım daha daha yaklaşıyoruz. 


Discovering with GEODI

Read More

There are thousands of documents you need to examine...

You have just started a new job: You need to master the current data. But how much of it? And how much time do you have? Are you a lawyer, prosecutor, judge, or inspector? Are there thousands of folders and documents on your desk, waiting to be read? Are you a consultant and have you be given documents so that you can be consulted in case of an emergency?

How long will it take you to grasp the details and address the problem? You are asked for information about a project completed long ago; a company name, a CAD drawing or an allowance report. The documents are there, but it takes time to check them out one by one. Will it be easy to find what you are looking for in dusty archives or on hard disks? 

What will you search for and where do you even begin among thousands, even millions of documents? There will be so many questions to answer: who or which companies are concerned? What contracts and reports exist? What about their locations, authors and dates?

There are many documents maybe a complete hard disk and hundreds of CDs  in front of you, and you are expected to examine them and draw conclusions from them in a short space of time.

The solution you are looking for is GEODI.

Sit back and let GEODI do the work.

GEODI is a software program that reads and evaluates all the data you have using “Natural Language Processing” and “Artificial Intelligence” techniques. 


GEODI finds in advance a great deal of information that may be of use to you. It will be easy for you to find a person or reach a bank account that you could have never found otherwise, or to locate the part numbers you used for a CAD drawing and the person who drew it.

Seeing your own documents on a map is a very different experience. The connections among items of information such as persons, places, dates, locations etc. are seen more clearly.

Documents about a place, and CAD drawings and progress payments, are identified automatically. 

GEODI also knows which document was written in which language: English, German, Italian or Chinese! Therefore, you will find out about the documents which you ,

GEODI organises it all—rapidly.

And afterwards

Automatically retrieving data is a great convenience for you. Additionally, you can carry out  searches with any words you wish, and display the content found with GEODI. It does not matter whether the documents you wish to search are Office documents, CAD documents or databases!  

Being able to annotate the content is another important feature of GEODI. The notes you take are included in the content, and will show up in your subsequent searches.

Happy discoveries with GEODI!

 

GEODI Finds Similar or Copy Documents

Read More

GEODI Finds Similar or Copy Documents

GEODI innovations never end. This version also has useful innovations. We hope that you will like them.

Let us begin with the Similarity Determining feature. According to a research a company’s document space is comprised of 50% (Yes, you didn’t read that wrong) copy or similar documents. To save you from that problem and that possible confusion we anymore find copy or similar documents from your files automatically.

You write a letter or a report and save it as Report.docx. Then you have report_r1.docx. Someone else has report_03-02-2016.docx. You send it off to a colleague and it is returned as report_final.docx. We imagine that this scenario is more than familiar.

The million dollar question is this: How many versions of this file was created? Which of them was created last?

GEODI can anymore answer these questions. You conduct a search with GEODI and found the document you were searching for. It automatically gives you information on its copies and similar files. If you wish you can open the similar files as well or compare them using Microsoft Word.

The similarity isn’t only limited to Word files. If you converted your report into report.pdf it will find this too.

The same goes for NCZ plan or DWG architecture plans as well. You revised the plan and found a similar document. You convert the plan into DWG and create another copy. GEODI can find these too.

Our purpose with GEODI is to create information and to simplify reaching it. By preventing copies and similar files from disturbing you we are one step closer to our goal.

Affectionately.

GEODI innovations never end. This version also has useful innovations. We hope that you will like them.

Let us begin with the Similarity Determining feature. According to a research a company’s document space is comprised of 50% (Yes, you didn’t read that wrong) copy or similar documents. To save you from that problem and that possible confusion we anymore find copy or similar documents from your files automatically.

You write a letter or a report and save it as Report.docx. Then you have report_r1.docx. Someone else has report_03-02-2016.docx. You send it off to a colleague and it is returned as report_final.docx. We imagine that this scenario is more than familiar.

The million dollar question is this: How many versions of this file was created? Which of them was created last?

GEODI can anymore answer these questions. You conduct a search with GEODI and found the document you were searching for. It automatically gives you information on its copies and similar files. If you wish you can open the similar files as well or compare them using Microsoft Word.

The similarity isn’t only limited to Word files. If you converted your report into report.pdf it will find this too.

The same goes for NCZ plan or DWG architecture plans as well. You revised the plan and found a similar document. You convert the plan into DWG and create another copy. GEODI can find these too.

Our purpose with GEODI is to create information and to simplify reaching it. By preventing copies and similar files from disturbing you we are one step closer to our goal.

Affectionately.

geodi

Living Archives With GEODI

Read More

Make your archive smarter with GEODI.

You’ve bought scanning system and the index information has been entered through designated fields, yet do you have trouble with finding what you search? Or you’re doing it by yourself or have it scanned but the process has stopped because of your dissatisfaction with the results. You are definitely not alone, nor helpless.


Things work differently with GEODI. GEODI is an ideal means for archiving, as well as its other utilities. Post-scanning tasks are completely automatic. Yes, you heard right. Performing OCR, entering Index field, classification is nonexistent. When you enter a scanned document, it gives you a wide range of results.

Dates

There is no such thing as “Index field description”. GEODI can provide unlimited index field. For instance, which date you will enter if you want to enter the information about date in documents as an Index? Which one is going to be used; document’s date of arrival, when it is sent or other dates included?

GEODI solves this issue by eliminating all date information in the contents. It also finds out, by itself, which date stands for what. Therefore, it works automatically when finding an information, while operators must read everything row by row.

GEODI can handle millions of pages a day. How many operators enable you to reach that speed?

Parcel Numbers

Let’s give one more example about Index field. There are parcel numbers in municipalities and contents related to cadaster and parcel numbers may be written in different forms. In order to extract these information, you have to train your operators well. Unfortunately, there is usually not enough time for training and things work as always.

GEODI can extract parcel numbers too. It knows all forms of writing. It works fine even if the block number and parcel numbers are separated. Or it can find the term “block 123, parcels 1,4 and 8” too. If you were working with a system that used Index field, how many different numbers would you have to allocate? 1,5 or 10 fields? What if you come across a distribution table that consists of hundreds, if not thousands, of parcels?

These are not a big deal for GEODI. You input scanned data or data already in a digital form, GEODI does the rest.

Map

Maybe you imagined a map-aided archive software. Your dreams may have come true with GEODI. Because GEODI draws parcels it has extracted from contents on the Map too. Your Archive and Geographical Information System are nested. The mapping is not only for parcels, it also applies to streets, avenues, parks, neighborhoods or other geographical information.

For Your Information

A case document related to a parcel is in your Archive. When will you be informed about it? Softwares such as EMMS seem to be cut out for these jobs, yet since redirection and other matters are operated manually, it is hard to carry it on.

GEODI even monitors it for you. It can meet the requests like "Notify me when a document that includes parcel numbers comes" or "Notify me when a document comes from UYAP”. 

Don’t become lost in the archive, use GEODI.