BLOG
Preserving Personal Data and GEODI

Preserving Personal Data and GEODI

Let’s find out Personal Data before preserving them.

Our Digital Footprints are everywhere, we leave traces in everywhere we go. How can one determine thousands of files inside thousands of computers in Corporations and Businesses and information inside data? The personal data should be known or detected before taking any measure. 

GEODI provides a certain solution with regard to detection. It can extract many information included in the scope of personal data from the text, such as personal names, TR Identity Numbers, Parcel Numbers, Places of Birth, Dates of Birth, Blood Types etc. In order for these data to become Personal Data, at least 2 of them must come together. GEODI reveals this relation, as well as personal data pairs or trios.

In order to do so, all you have to do is to introduce data sources in your web to GEODI. It will scan databases, web storages, corporate e-mail contents for you and reveal personal data.

 

Then, how about data inside hundreds of computers?

We have developed the “GEODI Desktop Explorer” solution for this matter. It is administered centrally, yet it starts in every computer and scan local indexes. Consequently, we will know inside out which data is in which source or file. It won’t take more than a couple of days for GEODI to convey this result to you.

 

After Detection

We’ve solved the harder part and now we know what’s inside the files, computers and databases. It is possible to delete, move or anonymize. Anonymization is very easy with GEODI and it is also possible to create strikethrough texts or make changes with imaginary names and numbers. The anonymization process, which would necessitate manual methods and probably take many years, can now occur in a few hours.

 

Sustainability

You have detected personal data in one go and have taken necessary measures, yet the data continues to flow. GEODI can make it non-stop for you. It will keep extracting data from last week, yesterday, last month.

 

Information as the Oil of New Age

We know the value of information. You have scanned all data repository while searching for personal data. You know what you have and haven’t. Thus, GEODI is ready to help you more in this respect. You might have solved all of your corporal searching requirements within the same project.


With GEODI, the life is easier

İlginizi Çekebilecek Başlıklar

belediye , geodi

Aksaray Belediyesi Çözümleri

Daha Fazla...

Aksaray Belediyesi GEODI ve MOBIDI’yi en yoğun kullanan belediyelerimizden birisi. Arşiv, Bilgiye erişim, sahadan veri toplama, saha denetimi gibi pek çok kullanımın yanında somut birkaç özel proje için de kullanıyor. GEODI ve MOBIDI’nin sunduğu esnek altyapı sayesinde projelerin teknik altyapılarını geliştirmek ve uygulamak çok kolaylaşıyor.

Günebakan Sertifikası ile Gıda tüketimi daha sağlıklı

Günebakan projesi ile restoran ve fırın gibi gıda işletmelerine sertifika veriliyor ve böylece vatandaşa daha sağlıklı  ürün ve hizmet sunulması sağlanıyor. Saha ekiplerinin MOBIDI kullanarak yaptığı denetimlerde aldıkları notlarda aynı zamanda işletmeye ait bilgiler de yer alıyor. Bu bilgiler GEODI altyapısı ile kolayca sunulabiliyor. Her 3 ayda bir tekrarlanan denetimler ile süreklilik sağlanıyor. 

Günebakan'dan bir görsel

Belediyem ne Yapıyor, Faaliyetlerin Haritası

Belediyem Ne Yapıyor projesi ile saha ekiplerinin faaliyetleri vatandaşlar ile paylaşılıyor. Saha ekiplerinin günlük olarak kullandığı MOBIDI kayıtları hiçbir ek çaba gerekmeden GEODI ile merkezi verilere bağlanıyor ve harita üzerinde yayına hazır hale geliyor.

Faaliyetlerin Haritası

Vatandaşın Sesini "Belediye Kapımda" ile dinliyor

Belediye Kapımda Projesi ile vatandaş memnuniyeti ölçülüyor. İstek veya şikayeti varsa anında kayda alınıyor ve gereği yapılıyor. MOBIDI’nin esnek yapısı sayesinde aynı ekip anket yaparken, temizlik işlerine bir görev oluşturabiliyor. MOBIDI Ofis’in güçlü raporlama ve analiz yetenekleri ile çok çeşitli grafikler ve analizler yapılarak, aksayan hizmetler, memnuniyetin yüksek olduğu faaliyetler ve mahaller gibi pek çok bilgi ortaya çıkıyor. 

 

Anketlerden çıkan bir sonuç
belediye , geodi

Aksaray Belediyesi "Belediyem Ne Yapıyor" Projesi

Daha Fazla...

Faaliyetlerin Haritası

Her gün ciddi oranlarda şikâyetin iletildiği Belediyelerde veya özel sektörde şikâyet takibi
nasıl yapılabilir? Onlarca farklı ortamdan gelen binlerce istek ve şikâyet nasıl takip edilebilir?

 

Sosyal medya, E-mail, beyaz masa, çağrı merkezi, Alo 153 , SMS başta olmak üzere giderek çeşitlenen ortamlardan gelen veriyi, tek elden izlememizi ve mesajların dili, formatı, biçimi nasıl olursa olsun, otomatik olarak analiz etmemizi GEODI sağlıyor. On binlerce mesaj içerisinden aradığınız bilgiyi ve sonucu çıkarıyor.  


Belediye olarak kriz, şikâyet masalarına harcanan iş gücü ve zamanı biliyorsunuz. Vatandaştan gelen şikayetlerin derin üzüntüsünü hiçbir belediye yaşamak istemez. Birimler vatandaş ile yeteri kadar ilgileniyor mu? Vatandaş belediyenin yaklaşımından ve ilgisinden memnun kaldı mı? Ve dahası...


GEODI ve MOBIDI ile tüm bu süreçleri insan faktörü olmadan tamamen yapay zekâ ile yönetmenizi sağlıyoruz. Günlük raporlara, her ortamdan erişmenize imkân sunuyoruz.

Peki vatandaş sorunuyla ilgili bilgi alıp şikâyette bulunmadan önce kendi kendine bir durum analizi yapabilir mi?

Evet. GEODI ile oluşturulan “Faaliyetlerin Haritası” ile bunu yapabilir.

Aksaray Belediyesi’nin Belediyem Ne Yapıyor Projesi bunun en güzel örneği. Vatandaş tüm belediye faaliyetlerini harita üzerinde izleyip MOBIDI ile girilen anlık verileri takip edebiliyor. Sorunuyla ilgili net cevaplara kendi kendine GEODI üzerinden ulaşabiliyor. GEODI karmaşadan kaynaklı zaman kaybı ve yanlış anlamaları ortadan kaldırıp vatandaş belediye ilişkisine şeffaflık getiriyor.


Peki geçmiş, şu anki şikayetler? Şikayetlerin Haritasıyla çözüm çok kolay!

Şikâyetin nereden ne şekilde geldiğinin GEODI için hiçbir önemi yoktur. GEODI gelen şikâyeti önce okur anlamlandırır sonra da konunun muhatabı ilgili birime iş emri göndererek bir süreç başlatır.

Örneğin:

Bir vatandaş Atatürk Mahallesi Park caddesi Eylül sokak 24/16 adresinden, “çöplerimiz toplanmıyor sokak çöpten ve kokudan geçilmiyor” gibi bir şikâyet gönderdiğinde; GEODI bu ifadeyi okuyarak “çöplerimiz toplanmıyor” ifadesini anlamlandırarak Temizlik İşleri Müdürlüğüne bu talebi iş emri olarak gönderir.

Temizlik İşleri Müdürüne düşen bu iş emri, birim müdürü tarafından saha ekiplerinin MOBIDI’sine iş emri olarak atanır.

Sahadaki MOBIDI kullanıcısı ekip akıllı telefonuna gelen bu iş emrini okur ve şikâyet konusu yere intikal eder. Gerekli temizlik faaliyetlerini yaparak  fotoğraf video veya ses kaydı ile yaptığı işlemleri MOBIDI’de kaydeder.

Bu MOBIDI kaydı otomatik olarak Temizlik İşleri Müdürünün MOBIDI OFİS‘ine “tamamlanmış” olarak geri düşer. İlgili birim müdürü kaydı inceler, fotoğraflara ya da video kayıtlarına bakar süreci “tamamlanmış” olarak kapatır.

Bu süreçte, sonuçlanan şikayetle ilgili GEODI otomatik olarak şikâyette bulunan kişiyi süreçle ilgili bilgilendirir. 

Şikayetlerin haritası, belediye olarak vatandaşların taleplerinin değerlendirilmesi, bölgesel olarak hangi bölgelerden ne şikayetlerin geldiğinin görünmesi, büyük resmin görüntülenerek hizmet ve faaliyetlerin bu bilgilere göre şekillendirilmesine olanak sağlar. Devamında ise belediye içerisinde, vatandaşlardan gelen taleplere hizmet birimlerinin dönüş süreci sağlanır.


GEODI, Kiosklara kurulabilir, Belediye web sitesinde, cep telefonu uygulaması veya tablet üzerinden vatandaşın kullanımına sunulabilir. Böylece vatandaş, başvuru sürecini kendisi başlatabilir , süreci izleyip Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde  aktif rol almış olur.

 
hukuk , geodi , mobidi

Hukukçular için GEODI ve MOBIDI

Daha Fazla...

Bilgi Güçtür, Eğer Yönetilebilirse

GEODI Bigi akışını hızlandırır, bilgiye erişimi kolaylaşitırır. Analitik yetenekleri ile manuel yapılması gereken pek çok işi otomatik hale getirir. Yöneticiler, Avukatlar, Müvekkiller, Bilirkişiler ve Sekreterya için ortak Bilgi ve Belge Yönetim platformu sunar. 

Otomatik Takvim

GEODI zamana yayılmış olarak oluşan bilgi ve belgelerin düzenli şekilde toplanmasını sağlar. GEODI dokümanlar içindeki tüm tarihleri çıkararak, mahkeme tarihlerini, bir yargıtay kararının yayın tarihini, resmi gazetede geçen kritik bir tarihi takviminize işler.

Kurumsal Hafıza

Zorlu yazılım öğrenme süreçleri gerektirmeden tüm tarafların internet üzerinden yüksek güvenlikli bilgi ve belge paylaşmasına izin verir. Kurumsal Hafıza GEODI ile oluşturulur. Eski veya yeni dava gibi ayrımlara gerek yoktur.

GEODI ile Word, Excel, UDF ve 200'ü aşkın dosya formatı ile arşiviniz kendiliğinden oluşur. Otomatik OCR yeteneği ile taranmış evrakların metne çevrilmesi hızlı ve etkin bir şekilde yapılır.

İşinize odaklanın

Süreçleri izlemeyi kolaylaştırır. Yeni bir belgenin gelmesi, ilgilendiğiniz bir kişi hakkında bir yazı, bir tarih aralığı ya da firma hakkında bir bilgi geldiği zaman otomatik haberdar olursunuz. Haciz, Tespit, Keşif gibi saha operasyonlarınızı kaydetmenizi sağlar.

Manuel işlere son

Bilgi ve Belgelerin manuel değerlendirilmesinden kaynaklanan hataları en aza indirir.

GEODI Dokümanlarınızı okur. Tarih, kişi, mahkeme adı, yer adları gibi metinleri tanır ve size çok çeşitli biçimlerde sunar. Dilerseniz Takvim, dilerseniz bir Harita veya Ağ Grafiği biçiminde. Bütün bunlar GEODI’nin doğal dil işleme ve yapay zeka teknikleri ile çok kolay.

Kişsel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması her zamankinden daha önemli. Yasal yaptırımlardan korunmak için GEODI Discovery'in kişisel veri keşfi özelliklerini kullanarak bilgisayarınızda ve ağınızda kişisel veri kapsamına girebilecek verileri ortaya çıkarabilirsiniz. Bulduğunuz veriler ile ne yapacağınız ise size kalmış.

Müvekkilleriniz ile bilgi ve belge paylaşımı çok kolay

GEODI ile Gerektiğinde müvekkilleriniz veya bilirkişiler ile dilediğiniz şekilde sınırlanmış paylaşım ortamları oluşturabilirsiniz. Bu şekilde süreçler hızlanır, operasyonlar azalır. Anonimleştirme gibi yetenekler ile içeriklerin paylaşımı daha da kolaylaşır.

Mevzuat

Mevzuatların takibi GEODI ile bir sorun olmaktan çıkmaktadır.

Kişisel kütüphaneniz, çeşitli haber kaynakları, resmi gazete, online ve açık hukuk siteleri gibi yerleri dahil edin,kendinize ait bilgi veri tabanını oluşturun.

mobidi , geodi , construction

GEODI and MOBIDI for Construction Companies

Read More

Catch Up the Digital Transformation

In the digitalized world, the future will be led by those who can manage the information. Control the information with GEODI and MOBIDI.

Everybody Should Use

GEODI and MOBIDI provides a solution that can be used by all departments and shareholders such as Senior Management, Project Office, Construction Site Team, Purchase, Contract Administration, Law, Accounting, HR and Subcontractors.

Single-point Access

GEODI initially provides a single-point access to all data. The easier access to
data becomes for the Administration and gradually all departments, the faster
processes get and the operations decrease. Faster access to data increases the
accuracy of decisions.

Software Must Be Smart

In addition to searching with some simple words, GEODI maps your documents via its analytical skills. The map is automatically produced in a construction site basis or location basis, the choice is yours.

Any inquiry you make, e.g. documents include the word “Electric” as well as the maps of these documents and dates included, allow you to obtain this information.

GEODI can use progress payment documents, project drawings, photos, invoices, correspondences, e-mails, architectural projects and all digital contents you make use of.

Automatic Schedule?

One of the other important analytical skills is forming a schedule using dates in the contents. When you choose a construction site or make a search, GEODI has the feature of showing the result as a schedule too.

The difficult part is due to the fact that dates are written in different form and they are obtained from different sources. “15 February 2017” in an e-mail and dates in a project plan are sorted in whichever format they are written.

Do not become lost between Duplicate and Similar files

We are all aware of the fact that documents are prone to reproduce. While trying to save the same file in a different filename, as well as file versions that are conveyed via e-mail and return with slight changes, we may encounter many duplicate or similar files. GEODI detects them!

Access to hundreds of files with One Software

The business life necessitates using files in a range of formats. GEODI provides searching and displaying support for more than 200 file formats. Word, Excel, PDF, DWG, DGN, NCZ and Microsoft Project Manager files are some examples. You can display these files on mobile devices or browsers and take notes on them.

You are free to take a note in a paragraph in the PDF file or anywhere in a drawing in the DWG file. You can ensure these notes are sent to a colleague automatically. Many things done before with e-mail are now easier with GEODI.

What’s happening in the field?

You can easily document these tasks with MOBIDI: daily construction site supervisions, manufactured goods produced by your subcontractors, tracking caterpillars, trucks getting in/out from construction site, maintenance activities, changed parts and construction site security.

You can garner photos, sounds or videos, take notes of your choice and mark the photos. All these data are saved in GEODI. “Yesterday” is a date query, which tells you what happened yesterday.

GEODI and MOBIDI will completely change your viewpoint on digital data with its very different operating styles that are not like classical software.We hope you’ll enjoy it.

mobidi , geodi , law

GEODI for Law Offices

Read More

GEODI and MOBIDI for the legal World

Knowledge is power, If you know how to use it

GEODI accelerates the information flow and ensures easier access to information. Using its analytical skills, it renders automatically so many things that should be operated manually. It presents a joint Information and Document Management platform for Managers, Lawyers, Clients, Court Experts and Secretariat. 

Automatic Schedule

GEODI ensures that informations and documents that are created over time are regularly accumulated. It extracts all dates in the documents and imprints court dates, release date of a supreme court’s decision and a crucial date promulgated into your schedule.

Organizational Memory

It allows all parties to share high security information and documents on the Internet without a challenging software learning process. Organizational Memory is formed via GEODI.

There is no need for divisions such as old case or new case. With GEODI, your archive is formed automatically in Word, Excel, UDF and more than 200 file formats. It quickly and efficiently converts documents that have been scanned by OCR into texts.

Focus on your responsibilities

No more manual tasks

Minimizes the mistakes stemming from the manual evaluation of Information and Documents. GEODI reads your Documents, identifies texts like date, person, case name, name of place and presents in various ways; a Schedule, a Map or a Web Graph if you want. These are all easier with GEODI’s inherent language process and AI technics.

Easier to share information and documents with your client

If required, you can establish sharing environments with your clients or court experts, which has been restricted as you desire. Thus, processes speed up and operations decrease. Skills such as Anonymization make it easier to share contents.

Regulations

The tracking of regulations is no more a problem with GEODI. Include websites such as your personal library, various news outlets, official gazette, online and open law sites and establish your own information database.

geodi , municipality

Aksaray Municipality’s "Municipality at Home" Project

Read More

Aksaray Municipality is focused on serving citizens with "Municipality at Home" project efficiently and effective. GEODI and MOBIDI are used in the project, which ensures that each citizen is satisfied with the municipality's services and that the citizen's participation in the governance is measured. The team created by the Municipality in the scope of the project, goes to the houses of citizens and records the requests, needs, suggestions and complaints with MOBIDI system.

Requests taken during the meetings with citizens are sent to the necessary
units in the municipality with MOBIDI so that it brings immediate solutions to the
requests and needs.

Aksaray Municipality, which started running the project before summer 2017, visited about 6000 residences in five months. Data gathered through meetings is gathered at the center and converted into Smart Charts.

With these charts, information such as citizen satisfaction, how and where the municipal services are followed and their awareness can be reported in the neighborhood or street scale. Thus, the necessary data is provided to improve municipal services. The data provided from the municipality's public accounts such as social media, web page, e-mails and BIMER are categorized by GEODI Artificial Intelligence and operated 7/24 whilst automatically mapped to relevant units.

Mayor Haluk Şahin Yazgı pointed out that the services that the residents are seeking in line with the wishes and needs would be taken as priority, "We promised our people that they can participate in the administration when we are elected. If the service is to be delivered to a neighborhood, it must first be adopted by the neighborhood and their request must be reached for our service. We receive the requests and needs from the people as a priority through our neighborhood parliamentary meetings and the "Municipality at Home" project. We will carry out the services that we determined according to priority order in the neighborhoods" he added.