BLOG
Uses of GEODI, Innovative Format of Information and Document Management

Uses of GEODI, Innovative Format of Information and Document Management

Search

GEODI is a unique search engine and all the areas of use we talk about here are based on it’s capabilities. GEODI 200+ examines different formats and dozens of different files in the timeline, make it searchable from one point. It is becoming one of the most critical capabilities of access to information for individuals or institutions to increase as today's avalanche of digital data.

Reaching information quickly make it possible to have quick decisions. The quick decision maker wins. We can only understand the results of inaccurate decisions or indecisions due to inaccessible information or accessing the information very late.

A way of breaking the chains of ineffective works, unfinished projects, rising tension and unfortunate events is to make accessing the information easier. The most basic profit of GEODI is to facilitate access to the information. The ease of accessing to the information will save time and money, increasing the performance.

Archive

GEODI brings a very different approach to the classical archive system.


 • No metadata or index space required. The information is extracted automatically.  
 • Works completely from content. Extracts important information such as dates in content.  
 • Makes location-based knowledge open such as city, district, factory, customer.
 • Automatically reveals similar and duplicate  documents.
 • Generate document versions automatically.
 • Removes the gap between current documents  and archive, getting them closer.
 • GEODI is a content management application that you can use 24/7. 

It brings different systems together.

We are faced with a wide variety of data pools within different software, different times, different working styles, different information from external channels. By eliminating all these differences, GEODI promises you access to information with a single interface. Databases, documents, and even social media are accessible from a single point!

It explores non-structural data.

You may be an inspector, judge, intelligence agent, journalist, or an academic researcher. You may want to find personal data on your network (privacy act). It is very difficult to read through thousands of documents, articles and takes so much time needed to read.
Some of GEODI's talents make it a lot easier. Pre-extraction of critical information makes it easy to resolve display conflicts in the form of maps or network charts of documents and to achieve the result. It is a feature that makes it easy to focus on the main task whilst taking notes on location, picture and of course searching. 

Tracks social media.

GEODI makes it critically easy to follow what was said about you with social media. There are software that does this job by word tracking. GEODI takes this issue one step further and is able to monitor concepts as well. Give a tweet after a person's name, announce the date later, or create a news / tweet map with the place names in a tweet for a municipality, analyze them, and it's very easy with GEODI.

Map/CBS

CBSs are beneficial applications but require data entry. They are also connected completely to structured data. You have the locations/geometries of the parcels in your hand, but you cannot use the data generated in an expropriation information system.

Today there is a coercion that everything should be around the GIS. GEODI breaks these walls and increases the use of valuable information produced by GIS. When a certificate is issued, GEODI automatically associates the document with the relevant parcel, automatically placing it in place of the map with the mileage of the railway project, for instance.

 

It provides an excellent environment for collaborative
work.

The time that is spent with both internal and external channels is very valuable.

 • monitoring of searches
 • informing with notes
 • adding information from the web to the same data source

With its key features, it facilitates both the in-house team's work and makes the process between the organization and the contractor very manageable and traceable.

View hundreds of different formats with one software.

The number of data formats we are facing differ a lot. Things are getting out of hand when it comes to separate application for all of them. And there is a mobile side of business. With the 200+ format GEODI supports, it saves you from this trouble. In addition to office documents, PDF, formats such as UDF, DWG, NCZ are also supported. 

 

Easy for software development.

For software developers, GEODI offers many possibilities. Our Partners site explains the benefits of integration. GEODI provides simplification of databases. It makes basic search functions much more efficient and takes much shorter time. Imaging adds flexibility with non-structural data processing capabilities.

 

 

İlginizi Çekebilecek Başlıklar

geodi

GEODI Birleştirir

Daha Fazla...

Çok sayıda uygulama ve Veri Tabanı bir araya gelir mi?

GEODI pek çok farklı veri kaynağı üzerinde çalışabilme yeteneği sayesinde bu probleme de sürdürülebilir bir çözüm üretiyor.

Birkaç temel sorun: 

Örneğin kişinin e-postası bir veri tabanında, TC kimlik numarası diğerinde, özlük bilgileri bir diğer veri tabanında. Ama bize hem e-posta, hem TC kimlik numarası aynı anda gerekiyor.

Bilgiler farklı veri tabanları ve yapılara dağılmış durumda ama arama işlemi tek noktadan yapılmak isteniyor. Farklı yazılımlar ve veri tabanların olması öğrenme zorlukları, ekstra bakım ihtiyacı ve donanım ihtiyacı yaratıyor.

Tek noktadan arama zaten bildiğiniz ve deneyimlediğimiz bir GEODI özelliği.

GEODI verilerin farklı veri tabanlarına dağılmış olması durumuna da çok kesin bir çözüm sunuyor. Kişinin farklı bilgilerinin farklı kaynaklarda olması önemli değil. Kişi ismi üzerinden, başka bir noktada TC kimlik numarası üzerinden veriler bir araya gelecektir.

GEODI veri kaynakları arasında veri tabanı seçeneği de bulunur. SQL Server, Oracle, Access, Postgres gibi veri tabanları desteklenir.

GEODI varsayılan erişim şekli ile bir şey yapmanıza gerek yoktur. Her bir tablo ve satır gezilir. Dilerseniz hangi tabloların olacağı, tablo ilişkilerin ve satırların nasıl görüneceğini detaylı şekilde tanımlayabilirsiniz.

Mevcut verilerin değiştirilmeden kullanılabilmesinin pek çok avantajı var. Mevcut süreçlerin devam edebilmesi önemli bir kazanım. Yazılımları değiştirmeye gerek kalmaması hem süreç hem maliyet açısından daha da önemli.

 

mobidi , belediye , geodi

Sincan Belediyesi Çözümü

Daha Fazla...

Sincan Belediyesi, GEODI ve MOBIDI çözümlerinden birimlerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geniş bir kullanıcı kitlesiyle yararlanmaktadır. Aşağıda bazı senaryoları anlatıyoruz.


https://www.youtube.com/watch?v=YtMWLvLVr10

TÜM BİRİMLER

Sincan Belediyesi uzun
bir süredir E-BYS ve DYS yazılımları kullanıyor. Bu süreçte kurum arşivinde yer alan milyonlarca sayfa doküman taranarak elektronik ortama aktarılmıştı.


Ancak zaman içinde kullanılan farklı yazılım çözümleri nedeniyle belgeler farklı farklı yerlerde depolanmış durumdaydı.

GEODI, bilgiye erişimi tek noktadan sağlayabildiği için süreçleri çok kolaylaştırdı. Klasik yöntemlerle erişilemeyecek farklı ada-parsel ifade biçimleri, yüksek maliyet nedeniyle eksik yapılmış indeksleme gibi aramayı imkansız hale getiren problemler GEODI ile çözülmüş oldu.

GEODI'nin dokümanlardan ürettiği haritanın sorgu kriterlerine göre güncellenmesi de çok önemli bir karar destek aracı sağladı. Üst yönetim birim faaliyetleri ile ilgili bilgiye daha kolay erişmekte, daha sağlıklı kararlarla hizmet kalitesini artırmaktadır.

GEODI sayesinde Sincan Belediyesi, kamu kurumlarından, mahkemelerden ve vatandaşlardan gelen bilgi taleplerine eksiksiz ve hızlı yanıt verilebilmektedir.


MALİ HİZMETLER

Birim arşivi büyük oranda taranmış olmasına rağmen istenilen dokümana erişmek mümkün değildi.

GEODI, dokümanlardaki Kişi Adları, TC Kimlik Numarası, Bütçe Kalemleri, Firmalar, Hesap Planı kodları gibi bilgileri otomatik bulması, kullanıcıyı aradığı bilgiye yönlendirmesi, sorgu hızı ve cep telefonu uygulaması ile her yerden erişilebilir kılması işleri çok kolaylaştırdı. Ayrıca emlak vergisi dokümanları içinde ada-parsel ifadelerini anlayıp dokümanlardan harita üretmesi sayesinde konumsal analizler de yapılabiliyor oldu.


BASIN YAYIN ARŞİVİ

Belediye çalışmaları ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım amacıyla çekilen fotoğraf, video gibi
materyallerden oluşan oldukça büyük bir sayısal arşiv var. Bu veri içinde istenilen dosyaya hızlıca ulaşabilmek önemli bir ihtiyaç.

Birim, bu amaçla geliştirilmiş bir yazılım satın alma aşamasındayken belediyede zaten kullanılmakta olan GEODI'nin gereksinimleri fazlasıyla karşıladığını gördü. Not alma yeteneği ile fotoğraf ve videolardaki kişi, tesis gibi varlıkları kolayca işaretliyorlar.

GEODI, video notları belirli bir süre aralığına alabildiği, sorgu sonucunda erişilen videoyu notun olduğu bölümden oynatmaya başlayabildiği için aranan bilgiye ulaşmak çok daha kolaylaştı. GPS bilgisi içeren fotoğraflar veya bir yer adı ile etiketlenen dosyalar GEODI haritası üzerinde otomatik konumlanabiliyor. Faaliyetlerin zamana bağlı olarak nerelerde yoğunlaştığını da görmek mümkün oluyor.

GEODI, ayrıca yerel ve ulusal medyaya ait haber siteleri ve sosyal medya gibi alanları da tarayarak belediye ile ilgili tüm haber ve yorumları yakalıyor. Bunları tasnif ederek
arşivliyor. İlgili birimler bu bildirimleri takip ederek aksiyon alıyorlar.


GEODI - MOBIDI ENTEGRASYONU

Belediye birimleri faaliyetlerinin büyük bölümünü sahada yürütmektedir. Zabıta, Park-Bahçeler, Fen İşleri, İmar ve Mali Hizmetler birimlerinin personelleri kendi telefonlarında kurulu MOBIDI ile bu faaliyetleri kayıt altına alıyorlar. MOBIDI, özelleştirilebilir arayüzleri ile her faaliyet için ayrı bilgi formları oluşturulabiliyor, fotoğraf, ses ve video kayıtları ile sahadaki durum eksiksiz olarak arşivleniyor. MOBIDI, bu bilgileri kablosuz internete erişildiğinde otomatik olarak merkeze gönderiyor. Yöneticiler, faaliyetleri güncel olarak takip
ediyor, aldığı kararları ekiplere MOBIDI üzerinden iletiyor. Ayrıca, olası itiraz
durumlarında bu kayıtlar delil teşkil ediyor.


 
mobidi , geodi , güvenlik

Güvenlik Sektörü Çözümleri

Daha Fazla...

Güvenlik Sektörü ihtiyaçlarından yola çıkarak tasarladığımız çözümümüz; online raporlarla, müdahale edilemez zaman ve konum bilgileriyle, fotoğraf / video gibi güvenilir kayıtlarla, fiziki sınırlarını sizin belirleyeceğiniz kontrol noktalarıyla devriye tur maliyetini azaltıyor ve operasyonları kolaylaştırıyor.

Online Raporlar Alın

Mevcut sistemlerde raporlama için güvenlik sağlanan bölgedeki bilgisayara, USB ile bağlamak gerekiyor. Raporları almak içinse uzaktan erişim ve yerinde ziyaret lazım.

Çözümümüz, bu iş yükünü ortadan kaldırarak zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.

yapması yeterli. Cep telefonunda topladıkları veriler, kendi sisteminizde birleşir. Otomatik olarak online raporlar oluşur.

Online rapor, hiçbir ekipman gerektirmeden sadece cep telefonundan gelen verilerle oluştuğu için personele düşen iş yükü azalır ve bununla birlikte günlük rapor göndermeyi unutması gibi sorunlar da ortadan kalkar.

Online raporlar sayesinde hizmet verdiğiniz site yönetimine sunacağınız raporlar otomatik oluşur. Ek bir zaman harcamanıza ve donanıma gerek kalmaz.

Değiştirilemez Veriler – Güvenilir Kayıtlar

Çözümümüz, konum ve zaman bilgisine müdahale edilemez ve kandırılamaz şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle kontrollerin konum, zaman bilgileri ve kontrolü kimin yaptığı konuları kesinlik kazanır. Böylece hem personelinizden alacağınız, hem de site yönetimine sunacağınız raporları tek noktadan online alabilirsiniz. Üstelik; ekipman satın alma, yenileme, arızalanma, güncelleme gibi sorunlarla da uğraşmazsınız.

Güvenliğin Ötesinde Hizmet Verin

Hatalı park, kırık cam, çevre düzeni gibi güvenlik harici sorunların tespitini ve raporlanmasını sağlar. Fotoğraf ve video gibi verilerle destekler. Fotoğraf / video ile otomatik olarak veri girişi yapıldığından, kayıt tutanaklarının yarattığı bürokrasiyi ve zaman kaybını azaltılır.

Böylelikle site sakinlerine doğrudan fayda sağlayacak bir değer yaratırsınız. Özel paketlerle, site sakinleri de mobil olarak site içerisinde güvenlik ve çevre sorunları gibi konularda kayıt girebilir.

Dilediğiniz Yer Kontrol Noktanız Olsun

TOM ile tur kontrolü yapılmak istendiğinde, fiziksel şartlardan dolayı istenilen her noktaya ulaşılamıyor. Çözümümüzle, mekanları önceden işaretlemenize ve ek donanım maliyetine gerek kalmaz, herhangi bir fiziksel sınırlama olmadan dilediğiniz kadar kontrol noktası belirleyebilirsiniz. Bu sayede operasyonlar daha kolay ilerler.

Kazanımlarınız

Personel maliyetinizin sadece %3’ü ile;

- Devriye tur cihazı maliyetini önler.

- Günlük veri aktarma, rapor hazırlama, rapor alma gibi operasyonlardan doğan zaman kaybını engeller.  

- Operasyonlara kolaylık kazandırır. Arıza, sorunlar ve destek için oluşan zaman kaybını ortadan kaldırır.

- Ek bilgisayar sistemi gerektirmez, tek noktadan tüm müşterilerinize hizmet vermenizi sağlar.

mobidi , geodi , energy

GEODI and MOBIDI in the Energy Sector

Read More

Geographical Information Systems

GEODI maps geographic specifications and non-structural data locations. It uses PDF, Excel or CAD documents directly. The parcel number in an expropriation document is automatically associated with the map including the transformer or lampposts mentioned in a project file. All manual work done with standard software is handled automatically with GEODI and all kinds of documents and EMMS are integrated automatically with GIS.

Monitoring of Field Activities

MOBIDI is a flexible mobile application designed for field inspections, redirecting fault teams, documenting and reporting all activity on the site. It works both online and offline on iOS and Android smartphones.

Access to Projects and Documents on Field

GEODI can run more than 200 different formats. In addition to Word, Excel and PDF, CAD documents such as AutoCAD, Netcad or GIS documents such as Shape, ECW, GeoTif are also included.

Teams on field can view, comment on or share their point-of-contact documents or documents they search for on their smart devices with others. By accessing different versions of documents or the likes, they always get the right decisions and the healthiest data.

Map of Demands

With GEODI, social media messages such as Twitter and Facebook could be tracked, e mail messages or various web sites data can be monitored. GEODI can map the requests according to the data collected.

Combination of Different Databases

A large number of applications solve many problems, but not all the information is accessible. With artificial intelligence, GEODI reaches from one point to all the data distributed in different databases, related information, documents and it presents the big picture.

Integration

GEODI is open to the use of the REST API as well as its integration with existing systems. It is possible for applications developed using this API to take advantage of or enhance GEODI and MOBIDI capabilities.


Authority and Security Issues

All data are accessed within the authorities. Who is able to access, download or view depends on what content they are authorized for. Access constraints in LDAP or EMMS systems are individual.


Enjoy GEODI and MOBIDI!

geodi

Preserving Personal Data and GEODI

Read More

Let’s find out Personal Data before preserving them.

Our Digital Footprints are everywhere, we leave traces in everywhere we go. How can one determine thousands of files inside thousands of computers in Corporations and Businesses and information inside data? The personal data should be known or detected before taking any measure. 

GEODI provides a certain solution with regard to detection. It can extract many information included in the scope of personal data from the text, such as personal names, TR Identity Numbers, Parcel Numbers, Places of Birth, Dates of Birth, Blood Types etc. In order for these data to become Personal Data, at least 2 of them must come together. GEODI reveals this relation, as well as personal data pairs or trios.

In order to do so, all you have to do is to introduce data sources in your web to GEODI. It will scan databases, web storages, corporate e-mail contents for you and reveal personal data.

 

Then, how about data inside hundreds of computers?

We have developed the “GEODI Desktop Explorer” solution for this matter. It is administered centrally, yet it starts in every computer and scan local indexes. Consequently, we will know inside out which data is in which source or file. It won’t take more than a couple of days for GEODI to convey this result to you.

 

After Detection

We’ve solved the harder part and now we know what’s inside the files, computers and databases. It is possible to delete, move or anonymize. Anonymization is very easy with GEODI and it is also possible to create strikethrough texts or make changes with imaginary names and numbers. The anonymization process, which would necessitate manual methods and probably take many years, can now occur in a few hours.

 

Sustainability

You have detected personal data in one go and have taken necessary measures, yet the data continues to flow. GEODI can make it non-stop for you. It will keep extracting data from last week, yesterday, last month.

 

Information as the Oil of New Age

We know the value of information. You have scanned all data repository while searching for personal data. You know what you have and haven’t. Thus, GEODI is ready to help you more in this respect. You might have solved all of your corporal searching requirements within the same project.


With GEODI, the life is easier

geodi

Enterprise Search and Beyond with GEODI

Read More

Enterprise Search and Beyond with GEODI

“Enterprise Search” applications refer to the tools that allow enterprises and companies to search in data from different sources. As we all know, the Google Search Engine, the world’s most famous search engine works on only the open data on the web.

Enterprise search however is software that allows company employees to access the companies own data. So you keep your data, you can chose who to authorize. GEODI Server has all and more of the features of enterprise search applications. We will be writing about what it can do for “Enterprise Search”.

In-house Data:

 • File Servers
 • Personal Computers
 • Databases
 • Intranet Pages
 • Electronic Document Management Systems
 • Document Archive Systems
 • ERP, CRM, GIS, MIS software databases
 • Cloud Servers (like Dropbox)
 • E-mail Server

External Data:

 • Internet pages
 • Social Media accounts
 • Blogs

GEODI allows searching in all of these internal and external data sources.