BLOG
What is GEODI Network Graph?

What is GEODI Network Graph?

Another new feature of GEODI is Network View. Seeing the Big Picture in Big Data has been made possible by the Map. Network View reveals another aspect of the Big Picture.

We allow Lawyers, Journalists, Researchers and Executives to save time. Google and many other search engines present the search results as a list where each line corresponds to a web page or a file. This shows you the first 30 files out of, for instance, 1000 files matching your criteria, and you have to skip to the next pages to find what you look for.

Studies show that not many people care about the pages after the first three, i.e. you do not stand a good chance of finding what you are looking for if it is on the 8th page. Is it possible to see the big picture in fragments of 30 lines each?

This is one of the most crucial issues overcome by GEODI. You see all of the 1000 files on the map view! The whole picture. Network View is the second method of GEODI in its effort to show the Big Picture.

While the map shows positional relations, Network View shows all other relations. It allows you to see an unlimited amount of relations imaginable including the ones between individuals and documents, individuals and individuals, individuals and dates, dates and terms.

Same Information, 4 Different View! Each view gives you a different insight!

  

İlginizi Çekebilecek Başlıklar

geodi

GEODI Ağ Görünümü Nedir?

Daha Fazla...

GEODI'nin yeni özelliklerinden birisi de Ağ Görünümü. Büyük Veri'de Büyük Resmi görmek Harita ile mümkün olmuştu. Ağ Görünümü ile Büyük Resmin başka bir boyutu daha açığa çıkıyor.

Hukukçular, Gazeteciler, Araştırmacılar ve Yöneticiler'e zaman kazandırıyoruz.

Google ve diğer pek çok arama motorunu arama sonucunu liste şeklinde sunuyor. Yani her bir satırın bir web sayfası veya bir dosyaya denk düştüğü listeler. Burada kriterlerinize uyan 1000 dosya varsa siz ilk 30 tanesini görüyorsunuz ve sonraki sayfaya geçerek aradığınızı bulmaya çalışıyorsunuz.

Araştırmalara göre ilk bir kaç sayfadan öteye giden pek yok, yani aradığınız 8. sayfada ise işiniz zor diyebiliriz. 30 satırlık parçalar halinde bütün resmi görmeniz mümkün mü?

GEODI'nin aştığı en temel konulardan birisi de bu. Harita ekranında siz 1000 dosyanın tümünü görüyorsunuz! Yani bütün resmi.

Ağ Görünümü GEODI'nin Büyük Resmi gösterme iddiasındaki ikinci yöntemi. Harita konumsal ilişkileri gösterirken, Ağ Görünümü diğer bütün ilişkileri gösteriyor. Kişiler ve Dokümanlar, Kişiler ve Kişiler, Kişiler ve Tarihler, Tarihler ve Terimler ve aklınıza gelebilecek sınırsız sayıda ilişkiyi kolaylıkla görebileceksiniz.

Aynı Veri 4 farklı görünüm. Her biri veri hakkında başka bir şey söylüyor!

 

mobidi , belediye , geodi

Sincan Belediyesi Çözümü

Daha Fazla...

Sincan Belediyesi, GEODI ve MOBIDI çözümlerinden birimlerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geniş bir kullanıcı kitlesiyle yararlanmaktadır. Aşağıda bazı senaryoları anlatıyoruz.


https://www.youtube.com/watch?v=YtMWLvLVr10

TÜM BİRİMLER

Sincan Belediyesi uzun
bir süredir E-BYS ve DYS yazılımları kullanıyor. Bu süreçte kurum arşivinde yer alan milyonlarca sayfa doküman taranarak elektronik ortama aktarılmıştı.


Ancak zaman içinde kullanılan farklı yazılım çözümleri nedeniyle belgeler farklı farklı yerlerde depolanmış durumdaydı.

GEODI, bilgiye erişimi tek noktadan sağlayabildiği için süreçleri çok kolaylaştırdı. Klasik yöntemlerle erişilemeyecek farklı ada-parsel ifade biçimleri, yüksek maliyet nedeniyle eksik yapılmış indeksleme gibi aramayı imkansız hale getiren problemler GEODI ile çözülmüş oldu.

GEODI'nin dokümanlardan ürettiği haritanın sorgu kriterlerine göre güncellenmesi de çok önemli bir karar destek aracı sağladı. Üst yönetim birim faaliyetleri ile ilgili bilgiye daha kolay erişmekte, daha sağlıklı kararlarla hizmet kalitesini artırmaktadır.

GEODI sayesinde Sincan Belediyesi, kamu kurumlarından, mahkemelerden ve vatandaşlardan gelen bilgi taleplerine eksiksiz ve hızlı yanıt verilebilmektedir.


MALİ HİZMETLER

Birim arşivi büyük oranda taranmış olmasına rağmen istenilen dokümana erişmek mümkün değildi.

GEODI, dokümanlardaki Kişi Adları, TC Kimlik Numarası, Bütçe Kalemleri, Firmalar, Hesap Planı kodları gibi bilgileri otomatik bulması, kullanıcıyı aradığı bilgiye yönlendirmesi, sorgu hızı ve cep telefonu uygulaması ile her yerden erişilebilir kılması işleri çok kolaylaştırdı. Ayrıca emlak vergisi dokümanları içinde ada-parsel ifadelerini anlayıp dokümanlardan harita üretmesi sayesinde konumsal analizler de yapılabiliyor oldu.


BASIN YAYIN ARŞİVİ

Belediye çalışmaları ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım amacıyla çekilen fotoğraf, video gibi
materyallerden oluşan oldukça büyük bir sayısal arşiv var. Bu veri içinde istenilen dosyaya hızlıca ulaşabilmek önemli bir ihtiyaç.

Birim, bu amaçla geliştirilmiş bir yazılım satın alma aşamasındayken belediyede zaten kullanılmakta olan GEODI'nin gereksinimleri fazlasıyla karşıladığını gördü. Not alma yeteneği ile fotoğraf ve videolardaki kişi, tesis gibi varlıkları kolayca işaretliyorlar.

GEODI, video notları belirli bir süre aralığına alabildiği, sorgu sonucunda erişilen videoyu notun olduğu bölümden oynatmaya başlayabildiği için aranan bilgiye ulaşmak çok daha kolaylaştı. GPS bilgisi içeren fotoğraflar veya bir yer adı ile etiketlenen dosyalar GEODI haritası üzerinde otomatik konumlanabiliyor. Faaliyetlerin zamana bağlı olarak nerelerde yoğunlaştığını da görmek mümkün oluyor.

GEODI, ayrıca yerel ve ulusal medyaya ait haber siteleri ve sosyal medya gibi alanları da tarayarak belediye ile ilgili tüm haber ve yorumları yakalıyor. Bunları tasnif ederek
arşivliyor. İlgili birimler bu bildirimleri takip ederek aksiyon alıyorlar.


GEODI - MOBIDI ENTEGRASYONU

Belediye birimleri faaliyetlerinin büyük bölümünü sahada yürütmektedir. Zabıta, Park-Bahçeler, Fen İşleri, İmar ve Mali Hizmetler birimlerinin personelleri kendi telefonlarında kurulu MOBIDI ile bu faaliyetleri kayıt altına alıyorlar. MOBIDI, özelleştirilebilir arayüzleri ile her faaliyet için ayrı bilgi formları oluşturulabiliyor, fotoğraf, ses ve video kayıtları ile sahadaki durum eksiksiz olarak arşivleniyor. MOBIDI, bu bilgileri kablosuz internete erişildiğinde otomatik olarak merkeze gönderiyor. Yöneticiler, faaliyetleri güncel olarak takip
ediyor, aldığı kararları ekiplere MOBIDI üzerinden iletiyor. Ayrıca, olası itiraz
durumlarında bu kayıtlar delil teşkil ediyor.


 
geodi

GEODI Geo Archive ile CAD, GIS Dosyalarınızı ve Dokümanlarınızı Tek Arşivde Toplayın

Daha Fazla...

GEODI ile "Ankara" lafını arıyor ve içinde Ankara kelimesi geçen tüm dokümanları/içerikleri buluyoruz. Peki, Ankara ile ilgili ama içinde Ankara kelimesi geçmeyen içeriklere nasıl ulaşacağız? 

GEODI'nin bu soruna bir çözümü var.

Pek çok kişi GEODI'yi ilk gördüğü zaman sadece metinlerin içinde geçen bazı kelimeleri bulan bir araç gibi algılıyor. Evet GEODI metinleri çok iyi işliyor ama çok daha fazlası var.

Örneğin, Dil tanıyıcısı metni okuyor ve dilinin Türkçe mi, İngilizce mi yoksa başka bir dilde mi olduğunu anlıyor. Metnin dili, metin içinde geçen bir kelime değil. İşin sırrı GEODI'nin analitik yeteneklerinde.

Analitik yetenekler sayesinde gizli değerleri ortaya çıkarıyor. Örneğin fotoğrafların içinden nesneleri, trafik işaretlerini veya yüzleri tanıyor. Belediyeye gelen bir şikayetin hangi birimle ilgili olduğunu otomatik çıkarıyor.

Geo Archive modülü ile bilgi çıkarım işini coğrafi alana da taşıyoruz. 

Geo Archive, elimizdeki CAD, GIS ve Raster dosyaların sınırlarını otomatik bularak coğrafi arşivinizi otomatik hale getiriyor. Binlerce veya yüz binlerce olması farketmiyor. Elinizdeki dosyaların yerini gösteriyorsunuz, gerisi otomatik çözülüyor.

GEODI verileri dönüştürmüyor veya kopyalamıyor. Sonuçları harita üzerinde görüyor ve bir sınırı tıklayıp dosyayı açıyorsunuz. Dilerseniz komşu çizimleri de açabilirsiniz.

DWG, DGN, NCZ, Shape, postgres, ECW, TIF, DTED, KML vs. çok zengin format desteği var. Doğrusu, GEODI 200+ formatı tanıyor, içeriğini okuyabiliyor ve görüntüleyebiliyor.

Sınır derken gerçek sınırdan söz ediyoruz, çizimi kapsayan dikdörtgen bir alandan değil.

Geo Archive öncesi çözümler nasıl?

GEODI çözümünün etkinliğini anlamak için farklı çözümlere göz atmak lazım. Klasik GIS/Harita yazılımları ile benzer bir çözüme ulaşmak için çok karmaşık veri yapıları, özelleşmiş yazılımlar ve bol operatör zamanı gerekiyor.

Oysa GEODI bu işi yapay zekası ile hiç bir operatör müdahalesi olmadan, hiç bir veri dönüşüm ihtiyacı olmadan tamamen otomatik olarak olarak çözüyor. Ve aylar, belki yıllar sürecek işleri günler mertebesine indiriyor.

Elimizdeki bir PDF'in Geo Archive ile ilgisi var mı?

Elbette! Geo Archive sadece CAD ve GIS dokümanlarını değil konum içeren herşeyi okuyor ve anlıyor.

PDF veya Excel veya e-Posta içindeki Koordinat Değerlerini, Pafta Adlarını, Tabloları da tanıyor. Bunların hangi projeksiyonda olduğu gibi soruları yapay zeka ile çözüyor ve her şeyi haritaya yerleştiriyor. Bir sorgu yaptığınız zaman sonuç aynı zamanda harita olarak geliyor.

Bu gibi belgeleri otomatik işliyor

GEODI Geo Archive ile Coğrafi Bilgi Sistemine otomatik olarak bir katman daha ekleyerek işi pratik ve sürdürülebilir şekilde çözüyor. 

geodi

e-Discovery with GEODI

Read More

Discovery with GEODI

If you have thousands of documents you must check…

You have started a new job: You need to master the data at hand but how and how long will it take? You are a lawyer, a prosecutor, a judge or an inspector. Are thousands of folders and documents waiting to be read on your desk? You are a consultant and they gave you some papers to ask you in case of crisis. How long will you understand the details and address the problem? Information is requested about a project that has been done a long time ago.

Maybe you need a company name, maybe a CAD drawing or a progress report. There are papers but it is time consuming to look at one by one. Will it be easy to find what you're looking for in dusty archives or hard drives? Many documents, maybe a complex hard disk, hundreds of CDs are standing in front of you and you are expected to examine them all in a short period of time and get results. What about the solution?

The solution you are looking for: GEODI. If there are thousands of documents you need to explore with GEODI. If this photo is familiar to you, meet GEODI immediately! Thousands or even millions of documents; what will you search for and where will you start? There will be many questions awaiting answers such as who, what firms, which contracts, which reports, their location, country and history.

Sit Back and Let GEODI Work

GEODI is a software that reads and evaluates all the data in your hand using 'Natural Language Processing' and 'Artificial Intelligence' techniques.

GEODI finds a lot of information that could help you. Thanks to this you can reach a person or a bank account number you never assumed, or you will find the part numbers used in a CAD drawing and the person who did the drawing.

Seeing your documents on the map is a very different experience. Relations between person, place, date, location and other information appear much clearer. Documents, CAD drawings, or entitlements that belong to a site or a kilometre automatically pop up.

We also know which document is written on which side. English, German, Italian or even Chinese! So you will learn the documents that may need translation before you even start working.

Many documents, hard discs, hundreds of CDs are in front of you and you are expected to review them all in a short period of time and make conclusions. What about the solution? The solution you are looking for: GEODI

Content in many formats such as Word, Excel, PowerPoint, PDF, e-mail, Photos, Autocad and Netcad files, databases of different software, web pages and Twitter accounts are scanned. We provide you with more data than we can count, including ID numbers, Parseller, Kilometres, Locations, Exposure Numbers, Bank Account Numbers, Dates, Provinces, Regions, Countries, Credit Card Numbers, Company Names, Schools, Parties and Part Numbers.

GEODI is software that can run on your personal computer or server. Your data does not go out in any way. You can take notes on any kind of content. With the notes you receive, you can navigate to the page you want or to a position in a CAD file. The authority to access the data can be determined on the bases of individuals and content.

GEODI can complete all of these in a few hours.

And after…

The automatically extracted data is a great convenience for you. In addition, you may search with the word(s) you want and you will find the content you want with GEODI. Office documents, CAD documents or databases do not matter! Taking notes on their contents is one of GEODI's most important features. The notes you take are also included in the content and appear in your next searches.

Enjoy Discovery with GEODI...

mobidi , geodi , construction

GEODI and MOBIDI for Construction Companies

Read More

Catch Up the Digital Transformation

In the digitalized world, the future will be led by those who can manage the information. Control the information with GEODI and MOBIDI.

Everybody Should Use

GEODI and MOBIDI provides a solution that can be used by all departments and shareholders such as Senior Management, Project Office, Construction Site Team, Purchase, Contract Administration, Law, Accounting, HR and Subcontractors.

Single-point Access

GEODI initially provides a single-point access to all data. The easier access to
data becomes for the Administration and gradually all departments, the faster
processes get and the operations decrease. Faster access to data increases the
accuracy of decisions.

Software Must Be Smart

In addition to searching with some simple words, GEODI maps your documents via its analytical skills. The map is automatically produced in a construction site basis or location basis, the choice is yours.

Any inquiry you make, e.g. documents include the word “Electric” as well as the maps of these documents and dates included, allow you to obtain this information.

GEODI can use progress payment documents, project drawings, photos, invoices, correspondences, e-mails, architectural projects and all digital contents you make use of.

Automatic Schedule?

One of the other important analytical skills is forming a schedule using dates in the contents. When you choose a construction site or make a search, GEODI has the feature of showing the result as a schedule too.

The difficult part is due to the fact that dates are written in different form and they are obtained from different sources. “15 February 2017” in an e-mail and dates in a project plan are sorted in whichever format they are written.

Do not become lost between Duplicate and Similar files

We are all aware of the fact that documents are prone to reproduce. While trying to save the same file in a different filename, as well as file versions that are conveyed via e-mail and return with slight changes, we may encounter many duplicate or similar files. GEODI detects them!

Access to hundreds of files with One Software

The business life necessitates using files in a range of formats. GEODI provides searching and displaying support for more than 200 file formats. Word, Excel, PDF, DWG, DGN, NCZ and Microsoft Project Manager files are some examples. You can display these files on mobile devices or browsers and take notes on them.

You are free to take a note in a paragraph in the PDF file or anywhere in a drawing in the DWG file. You can ensure these notes are sent to a colleague automatically. Many things done before with e-mail are now easier with GEODI.

What’s happening in the field?

You can easily document these tasks with MOBIDI: daily construction site supervisions, manufactured goods produced by your subcontractors, tracking caterpillars, trucks getting in/out from construction site, maintenance activities, changed parts and construction site security.

You can garner photos, sounds or videos, take notes of your choice and mark the photos. All these data are saved in GEODI. “Yesterday” is a date query, which tells you what happened yesterday.

GEODI and MOBIDI will completely change your viewpoint on digital data with its very different operating styles that are not like classical software.We hope you’ll enjoy it.

geodi

Uses of GEODI, Innovative Format of Information and Document Management

Read More

Search

GEODI is a unique search engine and all the areas of use we talk about here are based on it’s capabilities. GEODI 200+ examines different formats and dozens of different files in the timeline, make it searchable from one point. It is becoming one of the most critical capabilities of access to information for individuals or institutions to increase as today's avalanche of digital data.

Reaching information quickly make it possible to have quick decisions. The quick decision maker wins. We can only understand the results of inaccurate decisions or indecisions due to inaccessible information or accessing the information very late.

A way of breaking the chains of ineffective works, unfinished projects, rising tension and unfortunate events is to make accessing the information easier. The most basic profit of GEODI is to facilitate access to the information. The ease of accessing to the information will save time and money, increasing the performance.

Archive

GEODI brings a very different approach to the classical archive system.


  • No metadata or index space required. The information is extracted automatically.  
  • Works completely from content. Extracts important information such as dates in content.  
  • Makes location-based knowledge open such as city, district, factory, customer.
  • Automatically reveals similar and duplicate  documents.
  • Generate document versions automatically.
  • Removes the gap between current documents  and archive, getting them closer.
  • GEODI is a content management application that you can use 24/7. 

It brings different systems together.

We are faced with a wide variety of data pools within different software, different times, different working styles, different information from external channels. By eliminating all these differences, GEODI promises you access to information with a single interface. Databases, documents, and even social media are accessible from a single point!

It explores non-structural data.

You may be an inspector, judge, intelligence agent, journalist, or an academic researcher. You may want to find personal data on your network (privacy act). It is very difficult to read through thousands of documents, articles and takes so much time needed to read.
Some of GEODI's talents make it a lot easier. Pre-extraction of critical information makes it easy to resolve display conflicts in the form of maps or network charts of documents and to achieve the result. It is a feature that makes it easy to focus on the main task whilst taking notes on location, picture and of course searching. 

Tracks social media.

GEODI makes it critically easy to follow what was said about you with social media. There are software that does this job by word tracking. GEODI takes this issue one step further and is able to monitor concepts as well. Give a tweet after a person's name, announce the date later, or create a news / tweet map with the place names in a tweet for a municipality, analyze them, and it's very easy with GEODI.

Map/CBS

CBSs are beneficial applications but require data entry. They are also connected completely to structured data. You have the locations/geometries of the parcels in your hand, but you cannot use the data generated in an expropriation information system.

Today there is a coercion that everything should be around the GIS. GEODI breaks these walls and increases the use of valuable information produced by GIS. When a certificate is issued, GEODI automatically associates the document with the relevant parcel, automatically placing it in place of the map with the mileage of the railway project, for instance.

 

It provides an excellent environment for collaborative
work.

The time that is spent with both internal and external channels is very valuable.

  • monitoring of searches
  • informing with notes
  • adding information from the web to the same data source

With its key features, it facilitates both the in-house team's work and makes the process between the organization and the contractor very manageable and traceable.

View hundreds of different formats with one software.

The number of data formats we are facing differ a lot. Things are getting out of hand when it comes to separate application for all of them. And there is a mobile side of business. With the 200+ format GEODI supports, it saves you from this trouble. In addition to office documents, PDF, formats such as UDF, DWG, NCZ are also supported. 

 

Easy for software development.

For software developers, GEODI offers many possibilities. Our Partners site explains the benefits of integration. GEODI provides simplification of databases. It makes basic search functions much more efficient and takes much shorter time. Imaging adds flexibility with non-structural data processing capabilities.